Соціально значимі ЗМІ зможуть отримати субсидії з федэральнага бюджэту

У федэральнай бюджеті 2005 року виділено Кошта за статтею 456 «Періодична прэсы». Як повідомляє Федэральнае агенцтва з друку І масових комунікацій, у якості претендентів на аднаразовую цільову субсидію розглядаються соціально значущі видання періодичних друкованих ЗМІ для інвалідів тая ветеранів, дітей тая молоді, культурна-освітні тая літературно-художні республік, країв, абласцей І округів РФ.На перерахування дзяржаўнай субсидій можуть претендувати організації будзь-якої організаційно-правової фарміра, крім бюджэтных учрежденій.Всем виданням, Які претендують на отримання субсидії, необхідно представити ў Агенцтва Поўны камплект документів з переліком, шчо додається. Розгляд заявак на одержання субсидій за статтею 456 праходзіць ежемесячно.Договор заповнюється ў 3-х примірниках, кожен примірник вінаваты розміщуватися на адным аркуші з абаротам. Пры заповненні дамове вказується тэкст, дакладна співпадає з найменуванням видання ў круглої пячаткі, а такаждзе банківські реквізити: ІПН, КПП, розрахунковий рахунок, кореспондентський рахунок, БІК, назва банку тая його місцезнаходження. Видання приймаються да розгляду ў якості претендентів на отримання субсидій тільки пры наявності звіту пра використання раніше отриманих бюджэтных средств.Істочнік: Федэральнае агенцтва з друку І масових комунікацій

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.